top of page

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA MARKALAŞAN TÜRKİYE


Küreselleşme, ülke markaları için bir dünya markası olup iletişim ve ulaşım anlamında sınırsız erişime sahip olarak dünya müşterisine hitap edebilmek demektir. Küreselleşme tüm dünyada yoğun bir rekabet ortamı yaratmış, ülkeler için pazarlama ve markalaşma kavramları önem kazanmıştır. Pazarlama faaliyetleri ile ülkeler hakkındaki düşünceleri etkilemek mümkündür. Bu nedenle ülkeler pazarlama faaliyetlerine önem vermek zorundadır.


Ülke Pazarlaması, bir ülkenin sahip olduğu tüm doğal güzelliklerinden, kültürü ve tarihine, üretilen tüm ürünleri ve sunulan tüm hizmetlerine, eğitim, spor, bilim ve teknoloji imkanlarına, sanatsal ve mimari özelliklerine yönelik kendi halkında ve başka ülke vatandaşlarında pozitif bakış açısı kazandırma çabalarının tümüdür. Ülke pazarlamasında ülkeleri diğer ülkelerden ayırt eden özelliklerin belirtilmesi kadar, ortak özelliklerin de farklı yanlarının vurgulanması gerekmektedir.


Ülkeler tüm dünya insanlarının ülkelerine karşı pozitif bakış açısına sahip olmasını sağlamak için pazarlamaya başvurmakta ve markalaşmaya çalışmaktadır. Pozitif bakış açısı kazanmak ülkenin tarihinin, kültürünün, halkının merak edilerek ziyaret edilmesini, yatırım alanlarında rakiplerine göre avantajlar elde etmesini ve siyasi, ekonomik, askeri anlamda güç kazanmasını sağlayacaktır. Bu güç pasaport, vize işlemlerinden ihracata her alanda avantaj sağlar.


Bir ülkenin diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesi, çevresindeki fırsatları ve tehditleri dikkate alması gerekir. Dünyadaki değişimleri ve tüm ülkelerin pazarlama faaliyetlerini takip etmelidir.

Ülke pazarlamasında ilk adım marka adının bilinmesinin sağlanmasıdır. Ülkelerin isimleri markalarının adlarıdır ve mülkiyetleri kimseye ait değildir. Marka isimleri ülkenin ismi değişirse değişebilir. Osmanlı Devleti’nin isminin Türkiye olması yeniden markalaşmaya örnek verilebilir.


Ülkeler yegane amaçları olan turistleri çekme, yabancı yatırımı teşvik etme ve ihracatı artırma amaçlarını gerçekleştirebilmek için markalaşmalı, olumlu ülke imajı elde etmeli ve marka iletişimi süreçlerini düzgün yönetmelidirler.


Ülke markasının başarılı olabilmesi için tüm dünya insanlarıyla iletişim kurulması, kurulan iletişimin korunması ve geliştirilmesi, teknolojinin ve özellikle sosyal medyanın etkin kullanılması gerekmektedir. Bu konuda medya kanallarına da büyük rol düşmektedir. Ünlüler (Sanatçılar, Siyasetçiler, Sporcular, Fenomenler) ülkelerin markalaşmasına en çok destek verebilecek güçte kişilerdir. Her vatandaş ülkesi için iyi bir imaj yaratmaya çalışmalıdır. Çünkü insanlar bir ülke ile ilgili görüşlerini tek bir ticari faaliyet, tek bir şehir ziyareti ya da tek bir yerli tanıyarak genellerler ve bu düşüncelerini de mutlaka başkalarına anlatırlar.

Comments


bottom of page