top of page

GİRİŞİMCİLİKTE PAZARLAMANIN YERİ


Pazarlama girişimcilik eğitimlerinde olmazsa olmaz derslerden biridir. Çünkü bir iş kurmak için de o işi devam ettirmek için de pazarlamadan yararlanılır. Girişimcilerin tanınma, bilinme, satış yapma, satışları artırma, büyüme, markalaşma, küreselleşme, müşterilerle iletişim, müşteri bağlılığı yaratma, şikayetlerin çözümü gibi birçok amacı pazarlama bilim dalının konusudur.


Amerikan Pazarlama Derneği “Pazarlama” kavramını “Tüketiciler, müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için gerçekleştirilen faaliyetler dizisi ve süreçleri.” olarak açıklıyor. Kısaca, pazarlama bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaşması için yapılan faaliyetlerin tümüdür. Burada ürün dediğimiz şey bir mal, hizmet, fikir, yer, ülke, olay, örgüt, kişi olabilir.


Pazarlamanın duayen hocası Philip Kotler de pazarlamayı “Müşteri değeri yaratmak ve karlı müşteri ilişkileri kurmak” olarak açıklamaktadır. Tüm pazarlama faaliyetlerinde değer odaklı olmak bugünün pazarlamasında vazgeçilmez bir unsurdur.


Pazarlama ürün üretilmeden önce başlayıp üretime yön veriyor. Ürün üretildikten sonra da satış sürecinde ve satıştan sonra da devam ediyor. Yani satış bir anlıkken, pazarlama bir ömür sürüyor. İşte bu uzun soluklu sürecin müşterilere her daim değer sunarak, hatta onları da sürece dahil ederek, beklentilerini karşılamanın ötesinde aşacak şekilde yönetilmesi gerekiyor.


Girişimcilerin doğru pazarlama adımlarıyla uzun ömürlü markalar haline gelmeleri mümkün. Henüz yeni yeni iş hayatına giren girişimciler öncelikle bilinme ve tanınma amacında ilerlemelidir. Satışların yok denecek kadar az olduğu bu aşamada mevcut müşterilerle ilişkiler sağlamlaştırılmalı, iletişim daha sıkı tutulmalıdır. Sabır, kararlılık ve tatlı bir heyecanla adım adım ilerlemek, güven kazanmaya çalışmak en doğrusudur. Müşterilerin gözünde güzel bir imaj oluşturmalı, itibar kazanmaya çalışılmalıdır. Bunların dışında bu süreçte hazır vakitleri varken işlerinde uzmanlaşmak için kendilerini ve ürünlerini geliştirmelidirler.


Tanınan firma, kişi, marka olunduğunda işimizi istediğimiz noktaya getirmişizdir ve bu seyirde kalmak istiyoruzdur. Bu aşamada tek amacımız istikrar. Müşterilerle iletişim bu amaca ulaşmada her zaman dikkat etmemiz gereken ilk nokta. Onlara yeni ürünlerimizi, indirimlerimizi, ek hizmetlerimizi tekrar tekrar hatırlatmalı ama tüm bu iletişim süreçlerinde onları da bıktırmayacak aralıklarla bağlantı kurmalıyız. Marka imajınız oluşmuş, insanların gözünde güzel bir yer edinmiş, itibar kazanmışsanız buna sahip çıkmalı ve her adımınıza dikkat ederek size yakışanı yapmalısınız.


Girişimcilerin farklı bir iş fikriyle iş hayatına atılmasının ötesinde bu işlerinin sürekliliğini sağlamaları gerekir. İşte bu süreklilik ancak ve ancak pazarlama çalışmaları ile mümkündür. Bu nedenle her girişimcinin yeterli pazarlama bilgisine sahip olması gerekir.

Comments


bottom of page